Om ledelse

Om ledelse

Mange mindre og mellemstore virksomheder gennemgår store forandringer grundet organisk vækst, ændrede markedsvilkår eller ændret lovgivning. Dette stiller nye og større krav til lederen i forhold til prioritering af opgaver, kommunikation, skabelse af konsensus, medarbejderudvikling m.m..

Tid er efter vores erfaring en mangelvare hos langt de fleste ledere. Hvordan sikrer du som leder, at du udnytter tiden bedst muligt og prioriterer rigtigt?

  • Hvordan leder du dine medarbejdere, som motiveres på forskellig vis?
  • Hvordan sikrer du at du og dine medarbejdere får mere ud af jeres møder?
  • Hvad kan du gøre for at skabe et miljø og en kultur, hvor medarbejderne trives og elsker at præstere effektivt?
  • Hvordan kører du nye medarbejdere i stilling, og sikrer at de kommer godt i gang allerede fra den første arbejdsuge?

Det er bare nogle af de spørgsmål, som vi hjælper dig med at finde løsninger på, så de passer til din virkelighed.

Lederudvikling hos os tager udgangspunkt i dine største ledelsesmæssige udfordringer. Vi har skåret teorien ind til benet og fokuserer på det praksisnære, således at du har værktøjer med dig, som giver dig mulighed for at løse netop de problemstillinger, som du står med her og nu.

Lederudvikling er også selvudvikling, så en del af den værktøjskasse du kan tage med dig, handler om at du bliver mere bevidst om din ledelsesstil, din kommunikationsstil og personen bag ved denne.

rum3