Om medarbejderudvikling

I en hverdag fyldt med forandringer er det afgørende, at medarbejderne har overskud og fleksibilitet.
Vi specialiserer os i at støtte dine medarbejdere gennem hvad de synes er udfordrende, uanset om det er krav om dokumentation, IT-ændringer eller organisatoriske skift.

Vores tilgang til medarbejderudvikling er praktisk og tilpasset, hvor vi fokuserer på både faglig og personlig udvikling gennem coaching, rådgivning og sparring.

Lad os hjælpe dine medarbejdere med at trives og blive den bedste udgave af dem selv!

_dsc5849

Stresscoaching

Fra stress til trivsel

Vidste du, at det kan koste din virksomhed op til 500.000 kr. at erstatte en stresssygemeldt akademisk medarbejder, og op til 2 mio. kr. for en mellemleder eller specialist?

Med individuel stresscoaching tilbyder vi løsninger til virksomheder, der ønsker at reducere stressrelateret fravær og styrke medarbejderens trivsel og effektivitet efter jeres behov.
Vores forløb guider medarbejderen gennem akut-, forståelses- og forandringsfaser, med fokus på at opbygge ressourcer, reducere stresselementer og skabe langvarig trivsel.

Udbytte:

Den individuelle stresscoaching sigter mod at gøre medarbejderen i stand til, at indgå i de daglige arbejdsrutiner efter forløbets afslutning – dog evt. med en kortere aftalt indkøringsperiode.

Yderligere fordele for virksomheden inkluderer:

 • Reduktion i omkostninger relateret til sygemeldinger, vikardækning og nyansættelser.
 • Medarbejdere med øgede ressourcer, balance og overskud.
 • En medarbejder som er bedre til at prioritere og afstemme forventninger.

Målgruppe:

(Nøgle)medarbejdere, herunder ledere, med symptomer på stress, og/eller en oplevelse af at være i en krisetilstand.

Indhold:

Et individuelt stresscoaching forløb gennemgår typisk 3 faser:

 1. Akutfasen: Her skabes overblik over situationen og iværksættes tiltag til at reducere stresselementer. Med fokus på enkle teknikker mindskes stresshormoner og symptomer i krop og sind.
 2. Forståelsesfasen: Dybere forståelse for stressreaktionens baggrund opnås. Kontakt til krop og åndedræt styrkes og situationen belyses fra flere vinkler, for bedre håndtering af stressreaktioner.
 3. Forandringsfasen: Livsstrategier og overbevisninger justeres, og handlingsplaner udarbejdes for yderligere udvikling. Fokus rettes mod at reducere ydre stressfaktorer og bevare energiniveauet, med det overordnede mål at udvikle sig selv.

Form:

Stresscoachingen foregår via 1-1 sessioner ad 1½ - 2 times varighed efter medarbejderens behov. Der vil oftest være tale om et forløb af sessioner afhængigt af medarbejderens aktuelle udfordringer og stresssituation. Igennem rådgivning, coaching og sparring giver vi medarbejderen tilpassede værktøjer til at gå fra stress til trivsel.

 

Personlighedstypetest og karrierecoaching

Lær dig selv bedre at kende og find din retning.

 • Er du i tvivl om, hvad du vil med din karriere?
 • Bliver du opfordret til personlig og faglig udvikling på arbejdet, f.eks. gennem udviklingssamtaler?
 • Kender du din personlighedstype og hvad der motiverer dig?
 • Din karriere bør tilpasses disse faktorer.

Husk, hvis du ikke styrer din karriereudvikling, vil andre i sidste ende gøre det for dig. 

Vi tilbyder et personligt karriererådgivningsforløb, der kan føre dig til nye indsigter, større selvforståelse og måske helt nye karrieremuligheder. Samtidigt bliver du en mere motiveret medarbejder.

Udbytte for dig:

 • Øget selvindsigt og klarhed over dine karriereønsker og muligheder.
 • Større indsigt over din personlighedstype og hvad der motiverer, samt demotiverer dig arbejdsmæssigt.
 • Fokus på dine personlige og faglige kompetencer, hvilket du kan bruge, når du skal kommunikere dine karrieremål til f.eks. din leder.
 • Større afklaring og afstemning af forventninger om hvad du reelt ønsker at bidrage med i virksomheden og om dette er realiserbart.
 • Tydeligere afklaring af dine bidrag til virksomheden og forventningsafstemning.

Målgruppe:

Specialister, ledere eller administrative medarbejdere, som ønsker at være mere målrettet eller motiverede i deres karriere.

Indhold:

Et karrierecoachingforløb kan være sammensat således:

 • Afklaring af værdier og refleksion over værdiernes betydning i dit karrierevalg.
 • Afklaring af kompetencer – de kompetencer du er god til og dem du godt kan lide at anvende.
 • Definition af drømmejob.
 • Motivation og glæde ved arbejdet – igennem personlighedstypetest.
 • Fokus på dine muligheder.
 • Diverse øvelser – herunder visualiseringer på opnåelse af ønsker og mål - alt efter behov.
 • Beslutninger og plan for fremtidig karriere.

Form:

Karrierecoachingforløbet tilpasses dine behov med individuelle 1-1 sessioner af 1-1½ times varighed. Gennem coaching, rådgivning og sparring, udstyrer vi dig, så du kan tage styringen over din karriere. Mellem sessionerne får du opgaver til at opnå klarhed og handle på dine indsigter.

Investering: 1.600 kr. ekskl. moms pr. session.

Om teamudvikling

For at opnå succes, er synlig og inkluderende ledelse afgørende, sammen med medarbejdere der tager ansvar og deler viden. En "temperaturmåling" i din virksomhed kan afsløre:

 • Produktivitetsniveauet blandt medarbejderne.
 • Forekomsten af konflikter, dårlig stemning og kommunikationsproblemer.
 • Medarbejdernes motivation, engagement og ansvarsfølelse.

Vores teamudviklingsforløb fokuserer på at styrke samspillet mellem ledelse og medarbejdere for øget produktivitet og arbejdsglæde.
En foranalyse sikrer målrettet indsats og gennem workshops og individuel coaching løser vi de største udfordringer og fjerner stopklodserne for produktiviteten.

Strategi

Trivsel i teamet

“Åbn dine arme til forandring, men giv ikke slip på dine værdier.” – Dalai Lama.

Det er afgørende at sikre, at dit team af medarbejdere trives på jobbet.

Ifølge Teknologirådet og Statens Institut for Folkesundhed koster det op mod en million kroner at have en langtidssygemeldt medarbejder og fire millioner kroner at have en langtidssygemeldt leder i 50.000-kroners klassen.
Udover de økonomiske omkostninger er der også de personlige konsekvenser for den stressramte medarbejder, som ikke kan måles i kroner og ører.

Når en medarbejder oplever stress, påvirker det ikke kun personen selv, men hele teamet, som ofte må øge arbejdsbyrden. Ved at måle og adressere trivselsproblemer på arbejdspladsen kan I forebygge stress.
Vi baserer vores proces på jeres APV-undersøgelse eller vores egen forundersøgelse for at identificere årsagerne og omfanget af trivselsproblemer i dit team. Derefter har vi en løsning til din virksomhed, der øger medarbejdernes trivsel.

Udbytte:

 • Identifikation af stress- og mistrivselsområder i din virksomhed.
 • Du og dine medarbejdere er med til at skabe retningslinjer for øget trivsel i teamet – som tilgodeser både individuelle og kollektive behov.
 • Forebyggelse af stressrelaterede sygemeldinger.
 • Forbedret trivsel i teamet som helhed.

Målgruppe: 

Teams i vidensvirksomheder, som har været ramt af flere stresssygemeldinger eller fået en dårlig APV undersøgelse.

Indhold og form:

En trivselsproces i teamet indeholder blandt andet:

 • Afdækning af årsager til mistrivsel gennem APV eller forundersøgelse med spørgeskemaer eller interviews.
 • Workshop med teamet: Præsentation af årsager og diskussion af løsninger.
 • Workshop med teori, coaching og øvelser.
 • Kort rapport med anbefalinger til ledelsen.
 • Evaluering og opfølgning.

 

Personlighedstyper og teamsamarbejde

"Kend dig selv" - indhugget på væggen i Apollontemplet i Delfi.

Kender du dig selv?
Forstår du dine reaktioner og drivkrafter?
Hvad er de forskellige motiver, værdier og behov, som driver dig i din hverdag?

En personlighedstypetest kan øge din selvindsigt og forståelse for dine kollegaer. Det skaber et fælles sprog og større forståelse for hinandens adfærd, hvilket kan reducere konflikter og forbedre samarbejdet i teamet.

Vi tilbyder workshops til dit team i virksomheden, hvor I får indsigt i teamets sammensætning og lærer, hvordan I kan forbedre jeres samarbejde.

Udbytte:

 • Øget medarbejdertilfredshed og motivation i hverdagen, gennem forståelse af individuelle behov og drivkræfter.
 • Etablering af et fælles kommunikationssprog og samarbejdsgrundlag.
 • Forbedret dynamik og mindskning af konflikter i teamet ved at forstå hinandens personlighedstyper.
 • Forbedret evne til at rekruttere de rette personlighedsprofiler på lang sigt.

Målgruppe:

Teams i vidensvirksomheder, som ønsker at blive klogere på sig selv og hvem de er som team, for at optimere samarbejdet og sætte fokus på hvem de vil rekruttere ind i teamet på sigt.

Indhold og form:

En personlighedstypetest og teamsamarbejdeproces kan omfatte følgende:

 • Individuelle personlighedsprofiler med tilbagemeldinger til medarbejderne, hvilket øger forståelsen for egen adfærd og kan anvendes i MUS-samtaler.
 • Integration af testresultaterne i MUS-samtaler med lederen, der omfatter motivation, adfærd, opgavetyper og udviklingsområder.
 • En tilpasset workshop om personlighedstyper og teamsamarbejde giver medarbejderne et fælles sprog og forståelse for hinandens adfærd.

 

Hvornår skal vi mødes?:

Lad os tage et inspirationsmøde, hvor vi afdækker dine behov. Kontakt Flemming Nielsen – flemming@cvu.dk, tlf. 28 70 09 77 for at booke et møde.