Om Strategi

Mange virksomheder står over for udfordringer med at udvikle og implementere en strategi, der sikrer virksomhedens overlevelse. Nogle gange kuldsejler strategien på grund af intern modstand fra medarbejderne.

At arbejde med strategi kan virkelig åbne øjnene, hvis det gøres ordentligt. Ignorerer man det, kan man forvente en ubehagelig overraskelse.

At få medarbejderne til at arbejde mod samme mål behøver ikke være vanskeligt - det handler bare om at sikre, at de forstår og ser formålet med strategien.

 • Er din virksomhed på rette kurs?
 • Har du det fulde overblik over din virksomhed?
 • Har du overset "blue ocean" muligheder i din branche, på grund af manglende tid til at sætte kursen?
 • Ved dine medarbejdere, hvad virksomhedens mål og vision er? Arbejder de sammen for at nå målene og støtter de hinanden?

Vores strategiudvikling baserer sig på en helhedsvurdering af din virksomhed. Vi skaber et overblik, der tydeliggør, hvilke områder der vil opnå størst fordele ved strategiske forandringer.
Dette sikrer, at du undgår fejlinvesteringer og giver dig mulighed for at sætte ind strategisk, hvor der er behov.

Virksomhedsanalyse

Kast lys over din virksomhed

Virksomhedskulturen er den lim, der binder organisationen sammen. Den fortæller historien om, hvorvidt din virksomhed udnytter sit fulde potentiale.

Mange virksomheder reagerer først på problemer, når de er dukket op, hvilket ofte er for sent eller forbundet med store omkostninger. Som del af vores virksomhedsanalyse laver vi en kulturmåling. Den kan hjælpe med at opdage potentielle problemer i tide.
Vi betragter virksomheden ud fra både rationelle og menneskelige værdier. Dette giver dig et 360° indblik i din virksomhed og viser, hvor du kan sætte ind for at udnytte det fulde potentiale.

Udbytte:

 • Overblik over hvad der allerede i dag eller på sigt kan forhindre virksomheden i at udnytte sit fulde potentiale.
 • Find ud af hvor I skal investere ressourcer, for at løse udfordringer.
 • Undgå fejlinvesteringer.
 • Mål effekten før og efter eventuelle forandringstiltag i virksomheden.

Strategiforløb

Læg en strategi som virker, få overblikket tilbage.

Har dit lederteam ikke taget sig tid til at få det nødvendige overblik for at vurdere, om virksomheden bevæger sig i den rigtige retning og udnytter sit fulde potentiale?

Har din virksomhed startet en strategiproces, der ikke har skabt den nødvendige sammenhængskraft i organisationen, fordi medarbejderne ikke har taget strategien til sig?

Hvis du kan svare ''Ja'' på ét af disse to spørgsmål, kan et strategiforløb være gavnligt for din virksomhed.

Udbytte:

 • Klart overblik over, hvor du og virksomheden med fordel kan sætte ind, for at skabe endnu bedre resultater.
 • Lær at visualisere scenarier, opnå enighed i din ledelsesgruppe og sikre succesfuld implementering af din strategi. Få værktøjer til at handle i tråd med strategien og kommunikere klart med dine medarbejdere og mellemledere.
 • Styrk medarbejdernes engagement og minimer intern friktion gennem konsensus og teamets forpligtelse.
 • Få konkrete og brugbare værktøjer til at evaluere virksomhedens situation og identificere nye muligheder.
 • Konkret forståelse for at kommunikere strategien ud til medarbejderne, som skaber sammenhold, motivation og begejstring.
 • Mere målrettet og dermed effektiv virksomhed.

Målgruppe:

Adm. direktører, økonomi- og udviklingschefer og andre ledende medarbejdere, som ønsker at arbejde målrettet med virksomhedens strategi for fremtiden.

Indhold:

Strategiforløbet kan indeholde:

 • Kulturmåling af minimum 8 nøglemedarbejdere for at få et 360 graders indblik i, hvordan medarbejderne vurderer virksomheden.
 • Forundersøgelse med nøglemedarbejdere for at kortlægge deres oplevelse af det igangsatte strategiarbejde, herunder implementering og efterlevelse af værdier, bidrag til den videre proces og kommunikation af strategien, mm.
 • Udvikling af bæredygtige strategier – f.eks. igennem et Roadmap, som på en overskuelig måde visualiserer strategien.
 • Effektive organisationsændringer, medarbejderudvikling og motivation er nøglen. Gennem storytelling og førende praksisser skaber vores værdi-workshops engagement og integrerer virksomhedens værdier.

Form:

Vi sikrer retning med forundersøgelser og giver inspiration, redskaber og workshops til at implementere strategien.
Vi arrangerer også workshops for dine medarbejdere for at sikre ejerskab og forankring.

 

rum3

Strategiseminar (åbent kursus)

Reagér på nutiden – byg for fremtiden

Kender du også til en hektisk hverdag med mange kortfristede deadlines og udfordringer, der skal løses?

I en travl hverdag kan det være udfordrende at træde tilbage og vurdere virksomhedens retning og potentiale. Dog er det en værdifuld investering, der styrker både kortsigtede og langsigtede resultater. Vi kalder det strategiudvikling, men det er også simpel sund fornuft. Virksomheder, der undlader dette, fokuserer ofte mere på overlevelse end overskud.

Skal din virksomhed og du tjene penge - både på kort og på lang sigt?

Ved du hvordan du skal komme i gang og hvad der skal til, for at skabe en strategi, der kan implementeres af dig og dine medarbejdere i praksis?

Ofte fejler strategiprocessen, fordi medarbejderne ikke ser strategien som meningsfuld i deres daglige arbejde, og derfor integreres den ikke. Medarbejdernes fulde ejerskab er afgørende. Derfor har vi skabt dette intensive seminar, hvor du og 3-4 nøglepersoner fra din virksomhed får praktisk erfaring, så strategiprocessen er godt i gang ved seminarets afslutning.

På seminaret er der plads til maksimalt 4 virksomheder, som hver deltager med et team på 4-5 personer, som arbejder med virksomhedens strategi før, under og efter strategiseminaret.

Udbytte:

 • Få et klart overblik over, hvor du og din virksomhed bedst kan sætte ind for at opnå endnu bedre resultater.
 • Virksomhedens fremtid formes gennem visualisering af forskellige scenarier.
 • Medarbejdernes engagement øges, og intern friktion reduceres gennem teamkonsensus og forpligtelse.
 • Få konkrete og brugbare værktøjer til at evaluere virksomhedens situation og identificere nye muligheder.
 • Konkret forståelse for at kommunikere strategien ud til medarbejderne, som skaber sammenhold, motivation og begejstring.
 • Mere målrettet og dermed effektiv virksomhed.

Målgruppe:

Adm. direktører, økonomi- og udviklingschefer og andre ledende medarbejdere, som ønsker at arbejde målrettet med virksomhedens strategi for fremtiden.

Indhold:

Strategiseminaret indeholder blandt andet:

 • Udvikling af bæredygtige strategier.
 • Håndtering af organisationsændringer / medarbejderudvikling / motivation af medarbejdere.
 • Procesoptimering.
 • Forøgelse af salg.
 • Reduktion af omkostninger.

Form:

På strategiseminaret får du inspiration, sparring og værktøjer til at fokusere på kortsigtede og langsigtede målsætninger. Du får også redskaber til at kommunikere og motivere medarbejderne til at implementere strategien i deres daglige arbejde.

Strategiseminaret består af strukturerede workshops, hvor du og dit team arbejder med virksomhedens mål og projekter.
Der er sparringsmuligheder med erfarne udviklingskonsulenter mellem hver workshop, hver med deres speciale.

 

Hvornår skal vi ses?:

Lad os tage et inspirationsmøde, hvor vi afdækker dine behov. Kontakt Flemming Nielsen – flemming@cvu.dk, tlf. 28 70 09 77 for at booke et møde.