Om Strategi

Mange mindre og mellemstore virksomheder mangler at forholde sig til og udarbejde en strategi, der sikrer virksomhedens fortsatte eksistens. Eller de oplever at den kuldsejler, fordi den modarbejdes af medarbejderne.

At arbejde med strategi er noget af en ”eye-opener” – hvis det gøres rigtigt. Ikke at gøre det er også en form for ”eye-opener”, men du kan her forvente et betydeligt grimmere syn. Det behøver heller ikke at være svært at få medarbejderne til at sejle mod samme mål – det kræver at de kender og ser meningen med strategien.

 • Er din virksomhed på rette kurs?
 • Har du det forkromede overblik over din virksomhed?
 • Har du overset ”blue ocean” muligheder i din branche, fordi du ikke har givet dig tid til at udstikke kursen?
 • Ved dine medarbejdere hvad mål og vision for virksomheden er – og bevæger de sig i samme retning – og løfter i flok?

Strategiudvikling hos os tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af din virksomhed. Vi udarbejder et overblik, der gør det tydeligt hvilke dele af din virksomhed, der vil opnå de største fordele ved strategiske forandringer. Det sikrer at du undgår fejlinvesteringer, og giver dig mulighed for at sætte strategisk ind lige der, hvor skoen trykker.

Virksomhedsanalyse

Kast lys over din virksomhed

Virksomhedskulturen er den lim, der binder organisationen sammen. Dine medarbejdere og den kultur I som hold skaber sammen på arbejdspladsen, fortæller historien om, hvorvidt din virksomhed udnytter sit fulde potentiale. Men hvor stærk er den lim, som binder din virksomhed sammen? Trækker I alle i samme retning? Udlever I som virksomhed jeres fulde potentiale?

Mange små og mellemstore virksomheder reagerer først på interne og eksterne problemer, når de for alvor er dukket op til overfladen. Her er det ofte for sent eller forbundet med meget store omkostninger at håndtere. Ofte kunne disse undgås, ved at få taget en kulturmåling på virksomhedens tilstand, ved at involvere virksomhedens nøglemedarbejdere – og opdage i tide og håndtere virksomhedens potentielle problemer.

Vi hjælper nemt og effektivt med at tage temperaturen på din virksomhed via en kulturmåling, hvor vi betragter virksomheden ud fra både nogle hårde/rationelle værdier som f.eks. økonomi, marked og forretningssystemer og ud fra nogle mere bløde/menneskelige værdier i forhold til ledelse, trivsel, teamspirit med videre.

Kulturmålingen giver dig, blandt andet, svar på om dine medarbejdere ved hvad der forventes af dem, om de forstår og efterlever virksomhedens mål og visioner, om de er omstillingsparate, når det handler om at tilpasse sig ændrede markedsvilkår, og om dine ledere formår at motivere dine ansatte. Alle sammen faktorer, som direkte har påvirkning på din bundlinje, hvis ikke de efterleves - eksempelvis i form af høj medarbejderomsætning og ringe effektivitet.

Vores erfaringer med en lang række mindre og mellemstore virksomheder fortæller os, at de ofte har godt styr på deres hårde/rationelle værdier, men halter en del, når det gælder de bløde/menneskelige værdier. Især vækstvirksomheder har udfordringer med at de vokser sig ud af den oprindelige måde at lede og organisere sig på, således at den ikke længere passer med den aktuelle virkelighed.

Tør du vente til problemerne popper op på det mest ulejlige tidspunkt, eller vil du være på forkant allerede i dag?

Vores kulturmåling, giver dig et 360° indblik i din virksomhed – både på de ”hårde” og de ”bløde” værdier, og du vil nemt kunne se, hvor du og virksomheden med fordel kan sætte ind, for at udnytte det fulde potentiale. Ofte vil alene små justeringer gøre en stor forskel og spare virksomheden for en række potentielle problemer.

Udbytte:

 • Klart overblik over hvad der allerede i dag eller på sigt kan forhindre virksomheden i at udnytte sit fulde potentiale
 • Investerer dine ressourcer direkte hvor skoen trykker
 • Undgå fejlinvesteringer
 • Mål effekten før og efter eventuelle forandringstiltag i virksomheden
 • Få din virksomhed til at køre på skinner

Skræddersyede strategiforløb

Har dit team af ledere ikke investeret tiden til at få det fornødne overblik, for at vurdere om virksomheden bevæger sig i den rigtige retning og udnytter det fulde potentiale?

Har din virksomhed påbegyndt en strategiproces, som ikke har skabt den fornødne sammenhængskraft i organisationen, fordi medarbejderne ikke har taget strategien til sig?

Hvis du kan svare ja på et af disse to spørgsmål kan et skræddersyet strategiforløb være gavnligt for din virksomhed.

Udbytte:

 • Klart overblik over hvor du og virksomheden med fordel kan sætte ind, for at skabe endnu bedre resultater
 • Virksomhedens fremtid skabes igennem visualisering af forskellige scenarier, som sikrer konsensus i ledergruppen og skaber bevidsthed om, at en succesfuld implementering af strategien opnås ved at ledelsens handlinger er kongruente med strategien og et konstant fokus på kommunikation af strategien til mellemledere og medarbejderne
 • Medarbejdernes engagement styrkes og intern friktion mindskes igennem konsensus og forpligtigelse i teamet
 • Konkrete og brugbare værktøjer til at vurdere virksomhedens situation og nye muligheder
 • Konkrete og brugbare værktøjer til at kommunikere strategien ud til medarbejderne, som skaber sammenhold, motivation og begejstring
 • Mere målrettet og dermed effektiv virksomhed

Målgruppe:

Adm. direktører, økonomi- og udviklingschefer og andre ledende medarbejdere, som ønsker at arbejde målrettet med virksomhedens strategi for fremtiden.

Indhold:

Det skræddersyede strategiforløb kan indeholde blandt andet:

 • Kulturmåling af minimum 8 nøglemedarbejdere for at få et 360 graders indblik i hvordan medarbejderne vurderer virksomheden
 • Forundersøgelse med nøglemedarbejdere, for at kortlægge deres oplevelse af allerede igangsat strategiarbejde, herunder implementering og efterlevelse af værdier, bidrag til videre proces, kommunikation af strategien mm.
 • Udvikling af bæredygtige strategier – f.eks. igennem en Roadmap, som på en overskuelig måde visualiserer strategien
 • Håndtering af organisationsændringer / medarbejderudvikling / motivation af medarbejdere, herunder værdi-workshops med medarbejderne, hvor de kan arbejde med integration af de definerede virksomheds-værdier igennem best practises (storytelling)

Form:

I det skræddersyede strategiforløb foretager vi de fornødne forundersøgelser inden strategiprocessen påbegyndes, for at sikre at processen forløber i den rigtige retning. Du får inspiration, sparring og tid til at fokusere på de nære målsætninger. Desuden får du skabeloner og værktøjer, som hjælper dig med at løse nogle af de daglige udfordringer – på den måde skabes plads til at sikre de langsigtede mål – og redskaber til at kommunikere og motivere medarbejderne til at implementere strategien i hverdagen. Vi tager også ud og afholder workshops for dine medarbejdere for at sikre ejerskab og forankring.

Hvornår?:

Lad os tage et inspirationsmøde, hvor vi afdækker dine behov. Kontakt Flemming Nielsen flemming@centerforvaekstogudvikling.dk, tlf. 28 70 09 77 for at booke et møde.

Strategiseminar (åbent kursus)

Reagér på nutiden – byg for fremtiden

Kender du også til en hektisk hverdag med mange kortfristede deadlines og udfordringer, der skal løses?

I sådan en hverdag kan det være svært at finde tid og ro til at ”tage en tur i helikopteren” og vurdere om virksomheden bevæger sig i den rigtige retning og får udnyttet det fulde potentiale. Det er – efter vores erfaring - en af de bedste investeringer du kan gøre for at forøge virksomhedens bundlinje – både på den korte og den lange bane. Vi kalder det strategiudvikling, men vi kunne også bare kalde det almindelig sund fornuft.  Virksomheder der ikke gør det, taler ofte mere om overlevelse end overskud.

Skal din virksomhed og du tjene penge - både på kort og på lang sigt?

Ved du hvordan du skal komme i gang og hvad der skal til, for at skabe en strategi, der kan implementeres af dig og dine medarbejdere i praksis?

Alt for ofte kuldsejler strategiprocessen, idet strategien ikke opleves som meningsfuld af dine medarbejdere i hverdagen – og så integreres den ikke. Det er afgørende, at medarbejderne tager ejerskab hele vejen. Derfor har vi udviklet dette intensive seminar, hvor du og 3-4 nøglepersoner fra virksomheden får ”hands on”, således at strategiprocessen allerede er godt i gang ved seminarets afslutning.

På seminaret er der plads til maksimalt 4 virksomheder, som hver deltager med et team på 4-5 personer, som arbejder med virksomhedens strategi før, under og efter strategiseminaret.

Udbytte:

 • Klart overblik over hvor du og virksomheden med fordel kan sætte ind, for at skabe endnu bedre resultater
 • Virksomhedens fremtid skabes igennem visualisering af forskellige scenarier
 • Medarbejdernes engagement styrkes og intern friktion mindskes igennem konsensus og forpligtigelse i teamet
 • Konkrete og brugbare værktøjer til at vurdere virksomhedens situation og nye muligheder
 • Konkrete og brugbare værktøjer til at kommunikere strategien ud til medarbejderne, som skaber sammenhold, motivation og begejstring
 • Mere målrettet og dermed effektiv virksomhed

Målgruppe:

Adm. direktører, økonomi- og udviklingschefer og andre ledende medarbejdere, som ønsker at arbejde målrettet med virksomhedens strategi for fremtiden.

Indhold:

Strategiseminaret indeholder blandt andet:

 • Udvikling af bæredygtige strategier
 • Håndtering af organisationsændringer / medarbejderudvikling / motivation af medarbejdere
 • Procesoptimering
 • Forøgelse af salg
 • Reduktion af omkostninger

Form:

På strategiseminaret får du inspiration, sparring og tid til at fokusere på de nære målsætninger. Desuden får du skabeloner og værktøjer, som hjælper dig med at løse nogle af de daglige udfordringer – på den måde skabes plads til at sikre de langsigtede mål – og redskaber til at kommunikere og motivere medarbejderne til at implementere strategien i hverdagen.

Strategiseminaret er bygget op af en række strukturerede workshops. Mellem hver workshop arbejder du og dit team med din virksomheds mål og projekter. Undervejs vil du have adgang til sparring med erfarne udviklingskonsulenter med hver deres speciale.

Hvornår?:

Lad os tage et inspirationsmøde, hvor vi afdækker dine behov. Kontakt Flemming Nielsen – flemming@cvu.dk, tlf. 28 70 09 77 for at booke et møde.