Personlighedstyper og teamsamarbejde

“Kend dig selv” indhugget på væggen i Apollontemplet i Delfi.

Kender du dig selv?
Forstår du dine reaktioner og drivkrafter?
Hvad er de forskellige motiver, værdier og behov, som driver dig i din hverdag?

En personlighedstypetest kan øge din selvindsigt og forståelse for dine kollegaer. Det skaber et fælles sprog og større forståelse for hinandens adfærd, hvilket kan reducere konflikter og forbedre samarbejdet i teamet.

Vi tilbyder workshops til dit team i virksomheden, hvor I får indsigt i teamets sammensætning og lærer, hvordan I kan forbedre jeres samarbejde.

Udbytte:

  • Øget medarbejdertilfredshed og motivation i hverdagen, gennem forståelse af individuelle behov og drivkræfter.
  • Etablering af et fælles kommunikationssprog og samarbejdsgrundlag.
  • Forbedret dynamik og mindskning af konflikter i teamet ved at forstå hinandens personlighedstyper.
  • Forbedret evne til at rekruttere de rette personlighedsprofiler på lang sigt.

Målgruppe:

Teams i vidensvirksomheder, som ønsker at blive klogere på sig selv og hvem de er som team, for at optimere samarbejdet og sætte fokus på hvem de vil rekruttere ind i teamet på sigt.

Indhold og form:

En personlighedstypetest og teamsamarbejdeproces kan omfatte følgende:

  • Individuelle personlighedsprofiler med tilbagemeldinger til medarbejderne, hvilket øger forståelsen for egen adfærd og kan anvendes i MUS-samtaler.
  • Integration af testresultaterne i MUS-samtaler med lederen, der omfatter motivation, adfærd, opgavetyper og udviklingsområder.
  • En tilpasset workshop om personlighedstyper og teamsamarbejde giver medarbejderne et fælles sprog og forståelse for hinandens adfærd.

 

Hvornår skal vi mødes?:

Lad os tage et inspirationsmøde, hvor vi afdækker dine behov. Kontakt Flemming Nielsen – flemming@cvu.dk, tlf. 28 70 09 77 for at booke et møde.