Personlighedstypetest og karrierecoaching

Lær dig selv bedre at kende og find din retning.

 • Er du i tvivl om, hvad du vil med din karriere?
 • Bliver du opfordret til personlig og faglig udvikling på arbejdet, f.eks. gennem udviklingssamtaler?
 • Kender du din personlighedstype og hvad der motiverer dig?
 • Din karriere bør tilpasses disse faktorer.

Husk, hvis du ikke styrer din karriereudvikling, vil andre i sidste ende gøre det for dig. 

Vi tilbyder et personligt karriererådgivningsforløb, der kan føre dig til nye indsigter, større selvforståelse og måske helt nye karrieremuligheder. Samtidigt bliver du en mere motiveret medarbejder.

Udbytte for dig:

 • Øget selvindsigt og klarhed over dine karriereønsker og muligheder.
 • Større indsigt over din personlighedstype og hvad der motiverer, samt demotiverer dig arbejdsmæssigt.
 • Fokus på dine personlige og faglige kompetencer, hvilket du kan bruge, når du skal kommunikere dine karrieremål til f.eks. din leder.
 • Større afklaring og afstemning af forventninger om hvad du reelt ønsker at bidrage med i virksomheden og om dette er realiserbart.
 • Tydeligere afklaring af dine bidrag til virksomheden og forventningsafstemning.

Målgruppe:

Specialister, ledere eller administrative medarbejdere, som ønsker at være mere målrettet eller motiverede i deres karriere.

Indhold:

Et karrierecoachingforløb kan være sammensat således:

 • Afklaring af værdier og refleksion over værdiernes betydning i dit karrierevalg.
 • Afklaring af kompetencer – de kompetencer du er god til og dem du godt kan lide at anvende.
 • Definition af drømmejob.
 • Motivation og glæde ved arbejdet – igennem personlighedstypetest.
 • Fokus på dine muligheder.
 • Diverse øvelser – herunder visualiseringer på opnåelse af ønsker og mål – alt efter behov.
 • Beslutninger og plan for fremtidig karriere.

Form:

Karrierecoachingforløbet tilpasses dine behov med individuelle 1-1 sessioner af 1-1½ times varighed. Gennem coaching, rådgivning og sparring, udstyrer vi dig, så du kan tage styringen over din karriere. Mellem sessionerne får du opgaver til at opnå klarhed og handle på dine indsigter.

Investering: 1.600 kr. ekskl. moms pr. session.