Stresscoaching

Fra stress til trivsel

Vidste du, at det kan koste dig ca. 500.000 kr. at erstatte en stresssygemeldt akademisk medarbejder, mens en stresssygemeldt mellemleder eller specialist koster op til 2 mio. kr. for virksomheden?

Undersøgelser viser, at 83 % af langtidssygemeldte med stress er tilbage på fuld tid, efter at have deltaget i et samtale- og mentaltræningsforløb, om at håndtere deres stress, men det er selvfølgelig bedst for alle parter at behandle stress, inden det når så vidt.

Vi tilbyder individuel stresscoaching til virksomheder, som ønsker hjælp til stressreduktion hos deres medarbejdere og minimering af stressrelateret fravær.

Udbytte:

Den individuelle stresscoaching sigter mod at gøre medarbejderen i stand til, at indgå i de daglige arbejdsrutiner efter forløbets afslutning – dog evt. med en kortere aftalt indkøringsperiode.

Derudover opnår virksomheden:

  • En reduktion i omkostninger forbundet med sygemelding, vikarer, nyansættelse m.v.
  • En medarbejder som har betydeligt flere ressourcer, balance og overskud
  • En medarbejder som er bedre til at prioritere og afstemme forventninger

Målgruppe:

(Nøgle)medarbejdere, herunder ledere, med symptomer på stress, og/eller en oplevelse af at være i en krisetilstand.

Indhold:

Et individuelt stresscoaching forløb vil typisk bevæge sig gennem 3 faser:

  1. Akutfasen: Her handler det om at få overblik over situationen, så der umiddelbart kan igangsættes en række tiltag, som reducerer diverse stressorer. Det handler også om at få tillært få og enkle teknikker, som kan reducere antallet af stresshormoner og reducere de symptomer, som mærkes i krop og sind
  2. Forståelsesfasen: Her begynder vi at dykke lidt mere ned i baggrunden for stressreaktionen. Der skabes bedre kontakt til krop og åndedræt, som ofte har været overhørt i lang tid frem til stressreaktionen. Situationen belyses fra forskellige vinkler, med henblik på at give en bedre forståelse og parathed i forhold til håndtering eller imødegåelse af stressreaktioner.
  3. Forandringsfasen: Her justeres i livsstrategier, leveregler og overbevisninger så det bedre matcher det aktuelle liv. Der udarbejdes handlingsplaner for den videre udvikling – eksempelvis med fokus på hvordan ydre stressfaktorer kan reduceres, og hvordan energiniveauet bevares. Målet i denne fase er ikke bare at komme af med stressen, men at bliver klogere på og udvikle sig selv. 

Form:

Stresscoachingen foregår via 1-1 sessioner ad 1½ – 2 times varighed og skræddersyes efter medarbejderens behov. Der vil oftest være tale om et forløb af sessioner afhængigt af medarbejderens aktuelle udfordringer og stresssituation. Igennem rådgivning, coaching og sparring giver vi medarbejderen tilpassede værktøjer til at gå fra stress til trivsel.

Hvornår?:

Lad os tage et inspirationsmøde, hvor vi afdækker dine behov. Kontakt Flemming Nielsen flemming@cvu.dk, tlf. 28 70 09 77 for at booke et møde.