Stresscoaching

Fra stress til trivsel

Vidste du, at det kan koste din virksomhed op til 500.000 kr. at erstatte en stresssygemeldt akademisk medarbejder, og op til 2 mio. kr. for en mellemleder eller specialist?

Med individuel stresscoaching tilbyder vi løsninger til virksomheder, der ønsker at reducere stressrelateret fravær og styrke medarbejderens trivsel og effektivitet efter jeres behov.
Vores forløb guider medarbejderen gennem akut-, forståelses- og forandringsfaser, med fokus på at opbygge ressourcer, reducere stresselementer og skabe langvarig trivsel.

Udbytte:

Den individuelle stresscoaching sigter mod at gøre medarbejderen i stand til, at indgå i de daglige arbejdsrutiner efter forløbets afslutning – dog evt. med en kortere aftalt indkøringsperiode.

Yderligere fordele for virksomheden inkluderer:

  • Reduktion i omkostninger relateret til sygemeldinger, vikardækning og nyansættelser.
  • Medarbejdere med øgede ressourcer, balance og overskud.
  • En medarbejder som er bedre til at prioritere og afstemme forventninger.

Målgruppe:

(Nøgle)medarbejdere, herunder ledere, med symptomer på stress, og/eller en oplevelse af at være i en krisetilstand.

Indhold:

Et individuelt stresscoaching forløb gennemgår typisk 3 faser:

  1. Akutfasen: Her skabes overblik over situationen og iværksættes tiltag til at reducere stresselementer. Med fokus på enkle teknikker mindskes stresshormoner og symptomer i krop og sind.
  2. Forståelsesfasen: Dybere forståelse for stressreaktionens baggrund opnås. Kontakt til krop og åndedræt styrkes og situationen belyses fra flere vinkler, for bedre håndtering af stressreaktioner.
  3. Forandringsfasen: Livsstrategier og overbevisninger justeres, og handlingsplaner udarbejdes for yderligere udvikling. Fokus rettes mod at reducere ydre stressfaktorer og bevare energiniveauet, med det overordnede mål at udvikle sig selv.

Form:

Stresscoachingen foregår via 1-1 sessioner ad 1½ – 2 times varighed efter medarbejderens behov. Der vil oftest være tale om et forløb af sessioner afhængigt af medarbejderens aktuelle udfordringer og stresssituation. Igennem rådgivning, coaching og sparring giver vi medarbejderen tilpassede værktøjer til at gå fra stress til trivsel.