Om Strategi

Mange mindre og mellemstore virksomheder mangler at forholde sig til og udarbejde en strategi, der sikrer virksomhedens fortsatte eksistens. Eller de oplever at den kuldsejler, fordi den modarbejdes af medarbejderne.

At arbejde med strategi er noget af en ”eye-opener” – hvis det gøres rigtigt. Ikke at gøre det er også en form for ”eye-opener”, men du kan her forvente et betydeligt grimmere syn. Det behøver heller ikke at være svært at få medarbejderne til at sejle mod samme mål – det kræver at de kender og ser meningen med strategien.

  • Er din virksomhed på rette kurs?
  • Har du det forkromede overblik over din virksomhed?
  • Har du overset ”blue ocean” muligheder i din branche, fordi du ikke har givet dig tid til at udstikke kursen?
  • Ved dine medarbejdere hvad mål og vision for virksomheden er – og bevæger de sig i samme retning – og løfter i flok?

Strategiudvikling hos os tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af din virksomhed. Vi udarbejder et overblik, der gør det tydeligt hvilke dele af din virksomhed, der vil opnå de største fordele ved strategiske forandringer. Det sikrer at du undgår fejlinvesteringer, og giver dig mulighed for at sætte strategisk ind lige der, hvor skoen trykker.