Skræddersyede strategiforløb

Har dit team af ledere ikke investeret tiden til at få det fornødne overblik, for at vurdere om virksomheden bevæger sig i den rigtige retning og udnytter det fulde potentiale?

Har din virksomhed påbegyndt en strategiproces, som ikke har skabt den fornødne sammenhængskraft i organisationen, fordi medarbejderne ikke har taget strategien til sig?

Hvis du kan svare ja på et af disse to spørgsmål kan et skræddersyet strategiforløb være gavnligt for din virksomhed.

Udbytte:

  • Klart overblik over hvor du og virksomheden med fordel kan sætte ind, for at skabe endnu bedre resultater
  • Virksomhedens fremtid skabes igennem visualisering af forskellige scenarier, som sikrer konsensus i ledergruppen og skaber bevidsthed om, at en succesfuld implementering af strategien opnås ved at ledelsens handlinger er kongruente med strategien og et konstant fokus på kommunikation af strategien til mellemledere og medarbejderne
  • Medarbejdernes engagement styrkes og intern friktion mindskes igennem konsensus og forpligtigelse i teamet
  • Konkrete og brugbare værktøjer til at vurdere virksomhedens situation og nye muligheder
  • Konkrete og brugbare værktøjer til at kommunikere strategien ud til medarbejderne, som skaber sammenhold, motivation og begejstring
  • Mere målrettet og dermed effektiv virksomhed

Målgruppe:

Adm. direktører, økonomi- og udviklingschefer og andre ledende medarbejdere, som ønsker at arbejde målrettet med virksomhedens strategi for fremtiden.

Indhold:

Det skræddersyede strategiforløb kan indeholde blandt andet:

  • Kulturmåling af minimum 8 nøglemedarbejdere for at få et 360 graders indblik i hvordan medarbejderne vurderer virksomheden
  • Forundersøgelse med nøglemedarbejdere, for at kortlægge deres oplevelse af allerede igangsat strategiarbejde, herunder implementering og efterlevelse af værdier, bidrag til videre proces, kommunikation af strategien mm.
  • Udvikling af bæredygtige strategier – f.eks. igennem en Roadmap, som på en overskuelig måde visualiserer strategien
  • Håndtering af organisationsændringer / medarbejderudvikling / motivation af medarbejdere, herunder værdi-workshops med medarbejderne, hvor de kan arbejde med integration af de definerede virksomheds-værdier igennem best practises (storytelling)

Form:

I det skræddersyede strategiforløb foretager vi de fornødne forundersøgelser inden strategiprocessen påbegyndes, for at sikre at processen forløber i den rigtige retning. Du får inspiration, sparring og tid til at fokusere på de nære målsætninger. Desuden får du skabeloner og værktøjer, som hjælper dig med at løse nogle af de daglige udfordringer – på den måde skabes plads til at sikre de langsigtede mål – og redskaber til at kommunikere og motivere medarbejderne til at implementere strategien i hverdagen. Vi tager også ud og afholder workshops for dine medarbejdere for at sikre ejerskab og forankring.

Hvornår?:

Lad os tage et inspirationsmøde, hvor vi afdækker dine behov. Kontakt Flemming Nielsen flemming@centerforvaekstogudvikling.dk, tlf. 28 70 09 77 for at booke et møde.