Personlighedstyper og teamsamarbejde

”Kend dig selv” stod der indhugget på væggen i Appollontemplet i Delfi. Kender du dig selv? Hvorfor reagerer du, som du gør? Hvad er de forskellige motiver, værdier og behov, som driver dig i din hverdag?

At få udarbejdet et personlighedstypetest kan give dig indsigt, som øger dit kendskab til dig selv – og de øvrige teammedlemmer. På denne måde får medarbejderne større forståelse for egen adfærd og et fælles sprog og forståelse for hinandens personlighedstyper, som kan resultere i færre konflikter og optimalt samarbejde.

Vi skræddersyer workshops for dit team i virksomheden, hvor I bliver klogere på teamets sammensætning og hvordan I kan arbejde endnu bedre sammen.  

Udbytte:

  • Endnu gladere medarbejdere, som forstår hvad der betyder noget for dem og motiverer dem i hverdagen
  • I får et fælles sprog for måden at kommunikere på og være sammen på
  • Medarbejdernes forståelse af hinandens personlighedstyper giver dem det optimale samarbejdsgrundlag, bedre dynamik og reducerer potentielle konflikter i teamet
  • I bliver bedre til at rekruttere de rigtige personlighedsprofiler ind i virksomheden på sigt

Målgruppe:

Teams i videnvirksomheder, der ønsker at blive klogere på sig selv og hvem de er som team til at optimere samarbejdet og sætte fokus på hvem de vil rekruttere ind i teamet på sigt.

Indhold og form:

En personlighedstypetest og teamsamarbejde-proces kan indeholde:

  • Hver medarbejder får sin egen personlighedsprofil med tilbagemelding, som fører til større forståelse for egen adfærd og kan bruges i MUS
  • Input til MUS samtaler til lederen, hvor resultaterne af personlighedstypetests indgår som en naturlig del: motivation, adfærd, type opgaver, udviklingspunkter mv.
  • Workshop med personlighedstype og teamsamarbejde. En skræddersyet workshop med medarbejderne i teamet. Igennem workshoppen får medarbejderne et fælles sprog og forståelse af hinandens personlighedstyper til det optimale samarbejde, forståelse for dynamikken i teamet og bliver bevidste om hvilke personlighedstyper, der skal ind i teamet på sigt – for at skabe det bedste team. Workshoppen skræddersyes efter virksomhedens behov og indeholder både relevant teori, teamcoaching, samt individuelle og gruppe-øvelser

Hvornår?:

Lad os tage et inspirationsmøde, hvor vi afdækker dine behov. Kontakt Flemming Nielsen – flemming@cvu.dk, tlf. 28 70 09 77 for at booke et møde.