Trivsel i teamet

Der er en god grund til at sikre, at dit team af medarbejdere trives på jobbet. Ifølge Teknologirådet og Statens Institut for Folkesundhed koster det op mod en million kroner at have en langtidssygemeldt medarbejder og fire millioner kroner at have en langtidssygemeldt leder i 50.000 kroners klassen. Dertil kommer selvfølgelig de personlige omkostninger for den stressramte medarbejder, som ikke kan gøres op i kroner og ører.

Når en medarbejder går ned med stress påvirker det ikke kun personen selv men hele teamet, som ofte skal løbe stærkere.  Ved at måle på og italesætte trivslen og handle på mistrivslen på arbejdspladsen kan I være med til at forebygge stress.

Med udgangspunkt i jeres APV-undersøgelse eller vores egen forundersøgelse afklarer vi årsagerne og omfanget af trivselsproblemer i dit team og skræddersyer en proces til din virksomhed, som øger medarbejdernes trivsel.

Udbytte:

  • Afdækning af hvor skoen trykker for din virksomhed i forhold til stress og mistrivsel
  • Du og dine medarbejdere er med til at skabe retningslinjer for øget trivsel i teamet – som tilgodeser både individuelle og kollektive behov
  • Forebyggelse af stresssygemeldinger
  • Øget trivsel i teamet

Målgruppe: 

Teams i videnvirksomheder, der har været ramt af flere stresssygemeldinger eller fået dårlig APV undersøgelse.

Indhold og form:

En trivselsproces i teamet indeholder blandt andet:

  • En gennemgang af virksomhedens APV undersøgelse eller udarbejdelse af en forundersøgelse igennem et spørgeskema eller interviews af medarbejderne, hvor årsager til mistrivsel afdækkes
  • En workshop med medarbejderne i teamet, hvor årsagerne til mistrivsel præsenteres og mulige løsninger fremlægges af medarbejderne. Workshoppen skræddersyes efter resultaterne af APV´en/forundersøgelsen og indeholder både relevant teori, teamcoaching, samt individuelle og gruppe-øvelser
  • Workshoppens resultater nedskrives i en kort rapport med anbefalinger til ledelsen, som præsenteres på et møde
  • Evaluering og opfølgning

Hvornår?:

Lad os tage et inspirationsmøde, hvor vi afdækker dine behov. Kontakt Flemming Nilesen – flemming@cvu.dk, tlf. 28 70 09 77 for at booke et møde.