Om teamudvikling

Motiverede og arbejdsglade medarbejdere er mere produktive og værdiskabende på bundlinjen! For at lykkes kræver det både synlig og inkluderende ledelse, og medarbejdere der tager ansvar for deres opgaver og videndeling.

 • Hvad vil en ”temperaturmåling” i din virksomhed vise?
 • Er dine medarbejdere produktive?
 • Oplever du konflikter imellem dine medarbejdere, som skaber dårlig stemning?
 • Oplever du uhensigtsmæssig kommunikation mellem ledelse og medarbejdere, som skaber dårlig stemning?
 • Er dine medarbejdere motiverede og engagerede?
 • Inddrager du dine medarbejdere i vigtige beslutninger?
 • Tager dine medarbejdere ansvar for deres kommunikation og opgaver?

Teamudvikling hos os tager udgangspunkt i samspillet mellem leder(e) og medarbejdere – og har til hensigt at skabe langtidsholdbare løsninger, som sikrer større produktivitet og arbejdsglæde i teamet.

Vi skræddersyer forløbene til netop din virksomhed. Vi anbefaler at påbegynde forløbet med en foranalyse af virksomheden, således at vi iværksætter tiltag netop der, hvor skoen trykker. Igennem workshops og individuel coaching får teamets medlemmer praktisk rådgivning og coaching på de største udfordringer, der agerer stopklods for produktiviteten.

Strategi

Trivsel i teamet

Der er en god grund til at sikre, at dit team af medarbejdere trives på jobbet. Ifølge Teknologirådet og Statens Institut for Folkesundhed koster det op mod en million kroner at have en langtidssygemeldt medarbejder og fire millioner kroner at have en langtidssygemeldt leder i 50.000 kroners klassen. Dertil kommer selvfølgelig de personlige omkostninger for den stressramte medarbejder, som ikke kan gøres op i kroner og ører.

Når en medarbejder går ned med stress påvirker det ikke kun personen selv men hele teamet, som ofte skal løbe stærkere.  Ved at måle på og italesætte trivslen og handle på mistrivslen på arbejdspladsen kan I være med til at forebygge stress.

Med udgangspunkt i jeres APV-undersøgelse eller vores egen forundersøgelse afklarer vi årsagerne og omfanget af trivselsproblemer i dit team og skræddersyer en proces til din virksomhed, som øger medarbejdernes trivsel.

Udbytte:

 • Afdækning af hvor skoen trykker for din virksomhed i forhold til stress og mistrivsel
 • Du og dine medarbejdere er med til at skabe retningslinjer for øget trivsel i teamet – som tilgodeser både individuelle og kollektive behov
 • Forebyggelse af stresssygemeldinger
 • Øget trivsel i teamet

Målgruppe: 

Teams i videnvirksomheder, der har været ramt af flere stresssygemeldinger eller fået dårlig APV undersøgelse.

Indhold og form:

En trivselsproces i teamet indeholder blandt andet:

 • En gennemgang af virksomhedens APV undersøgelse eller udarbejdelse af en forundersøgelse igennem et spørgeskema eller interviews af medarbejderne, hvor årsager til mistrivsel afdækkes
 • En workshop med medarbejderne i teamet, hvor årsagerne til mistrivsel præsenteres og mulige løsninger fremlægges af medarbejderne. Workshoppen skræddersyes efter resultaterne af APV´en/forundersøgelsen og indeholder både relevant teori, teamcoaching, samt individuelle og gruppe-øvelser
 • Workshoppens resultater nedskrives i en kort rapport med anbefalinger til ledelsen, som præsenteres på et møde
 • Evaluering og opfølgning

Hvornår?:

Lad os tage et inspirationsmøde, hvor vi afdækker dine behov. Kontakt Flemming Nilesen – flemming@cvu.dk, tlf. 28 70 09 77 for at booke et møde.

Personlighedstyper og teamsamarbejde

”Kend dig selv” stod der indhugget på væggen i Appollontemplet i Delfi. Kender du dig selv? Hvorfor reagerer du, som du gør? Hvad er de forskellige motiver, værdier og behov, som driver dig i din hverdag?

At få udarbejdet et personlighedstypetest kan give dig indsigt, som øger dit kendskab til dig selv – og de øvrige teammedlemmer. På denne måde får medarbejderne større forståelse for egen adfærd og et fælles sprog og forståelse for hinandens personlighedstyper, som kan resultere i færre konflikter og optimalt samarbejde.

Vi skræddersyer workshops for dit team i virksomheden, hvor I bliver klogere på teamets sammensætning og hvordan I kan arbejde endnu bedre sammen.  

Udbytte:

 • Endnu gladere medarbejdere, som forstår hvad der betyder noget for dem og motiverer dem i hverdagen
 • I får et fælles sprog for måden at kommunikere på og være sammen på
 • Medarbejdernes forståelse af hinandens personlighedstyper giver dem det optimale samarbejdsgrundlag, bedre dynamik og reducerer potentielle konflikter i teamet
 • I bliver bedre til at rekruttere de rigtige personlighedsprofiler ind i virksomheden på sigt

Målgruppe:

Teams i videnvirksomheder, der ønsker at blive klogere på sig selv og hvem de er som team til at optimere samarbejdet og sætte fokus på hvem de vil rekruttere ind i teamet på sigt.

Indhold og form:

En personlighedstypetest og teamsamarbejde-proces kan indeholde:

 • Hver medarbejder får sin egen personlighedsprofil med tilbagemelding, som fører til større forståelse for egen adfærd og kan bruges i MUS
 • Input til MUS samtaler til lederen, hvor resultaterne af personlighedstypetests indgår som en naturlig del: motivation, adfærd, type opgaver, udviklingspunkter mv.
 • Workshop med personlighedstype og teamsamarbejde. En skræddersyet workshop med medarbejderne i teamet. Igennem workshoppen får medarbejderne et fælles sprog og forståelse af hinandens personlighedstyper til det optimale samarbejde, forståelse for dynamikken i teamet og bliver bevidste om hvilke personlighedstyper, der skal ind i teamet på sigt – for at skabe det bedste team. Workshoppen skræddersyes efter virksomhedens behov og indeholder både relevant teori, teamcoaching, samt individuelle og gruppe-øvelser

Hvornår?:

Lad os tage et inspirationsmøde, hvor vi afdækker dine behov. Kontakt Flemming Nielsen – flemming@cvu.dk, tlf. 28 70 09 77 for at booke et møde.